top of page

ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

For English version click here

Inledning 

Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Dogstr ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Dogstr ansvarar för dina personuppgifter enligt vad som anges nedan. Denna integritetspolicy är en samtyckes handling och beskriver Dogstrs behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. 

Personuppgifter 

Denna Integritetspolicy är tillämplig för alla personer som är medlemmar, partners och leverantörer där Dogstr insamlar och/eller behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses information som kan hänföras till dig som individ. Exempel är namn, bild, kontaktuppgifter, IP-adress, eller andra personliga uppgifter som du uppgett. 

Omfattning och tillämpning 

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Dogstr  behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för anställning, affärsrelationen eller för andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. 

Personuppgifter kan även användas för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av IT-system som är knutna till vår webbplats. Personuppgifter kan också användas för statistikändamål, marknadsföring och i syfte att utveckla våra tjänster och vår service tex.  Denna typ av uppgifter behandlas dock endast på aggregerad nivå och inte på ett sådant sätt att vi kan identifiera dig som individ. 

Vi kan anlita olika samarbetspartners i våra säljprocesser och dessa tjänster kan innebära att de får tillgång till dina personuppgifter. Dessa bolag kommer att få teckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå. 

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Dosgtr behandlar och hur Dogstr kan komma att få/inhämta dessa uppgifter. 

Lagring av personuppgifter 

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Dogstr sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. 

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar gällande dig, att få felaktigheter rättade eller att vi ska radera dina personuppgifter. 

Skydd 

Dogstr har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Dosgtrs anställda och leverantörer är skyldiga att följa Dogstrs regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

 

Cookies 

Vi använder cookies för att identifiera, följa och räkna användare i våra onlinetjänster vilket krävs för att vi ska kunna förbättra kvaliteten i våra tjänster. Om du ändrar inställningarna i din webbläsare till att inte tillåta cookies kommer detta att påverka funktionaliteten i våra tjänster och vi kan då inte garantera att våra tjänster fungerar som utlovat. 

Ändringar i denna integritetspolicy 

Dogstr förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida. 

Denna integritetspolicy beskriver våra riktlinjer och procedurer för insamling, användning och delning av din information när du använder tjänsten samt informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna integritetspolicy.

Tolkning och Definitioner

Definitioner där den första bokstaven är versal har betydelser som är definierade enligt följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner För ändamålen med denna integritetspolicy gäller följande:

Konto avser ett unikt konto skapat för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, ägarintresset eller andra värdepapper som har rätt att rösta vid val av styrelseledamöter eller annan styrande myndighet.

Applikation avser den programvara som tillhandahålls av företaget och som du har laddat ner på någon elektronisk enhet, kallad Dogstr.

Företag (benämnt antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) hänvisar till Bow wow AB, Kommendörsgatan 27, 114 46 Stockholm.

Land hänvisar till: Sverige

Enhet betyder en vilken enhet som helst som kan få tillgång till tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

Tjänst hänvisar till applikationen.

Tjänsteleverantör avser en fysisk eller juridisk person som behandlar data på företagets vägnar. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel besöksvaraktighet på en sida).

Du hänvisar till den individ som får tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet som den här individen företräder, efter omständigheterna.

Insamling och Användning av Dina Personuppgifter Typer av Insamlad Data: Personuppgifter När du använder vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Användardata

Användardata

Insamling och lagring av användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom din enhets Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår tjänst som du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobilt internetläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet.

Insamlad Information vid Användning av Applikationen

Vid användning av vår applikation samlar vi, med ditt förhandsmedgivande:

Bilder och annan information från din enhets kamera och fotoalbum, till exempel profilbilder och/eller när du laddar upp bilder för annonser.

Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst samt för att förbättra och anpassa vår tjänst. Informationen kan laddas upp till företagets servrar och/eller en tjänsteleverantörs server, eller så kan den helt enkelt lagras på din enhet.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera åtkomst till denna information via dina enhetsinställningar.

Användning av Dina Personuppgifter Företaget kan använda Personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De Personuppgifter du tillhandahåller ger dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För utförandet av ett avtal: utveckling, uppfyllande och genomförande av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss genom tjänsten.

För att kontakta dig: för att kontakta dig via e-post, telefon, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden från mobilapplikationen angående uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för genomförandet av dem.

För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem du redan har köpt eller förfrågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.

För att hantera dina förfrågningar: för att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.

För affärstransaktioner: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, försäljning av tillgångar, omstrukturering, reorganisering, upplösning eller annan försäljning eller överföring av någon del eller hela våra tillgångar, vare sig det sker som en pågående verksamhet eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där Personuppgifter som vi har om våra tjänsteanvändare är bland de tillgångar som överförs.

För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst samt för att kontakta dig.

För affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i allmänna områden med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt.

Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för något annat syfte med ditt samtycke.

Bevarande av Dina Personuppgifter Företaget kommer att bevara dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att bevara och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga förpliktelser (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra lagliga avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla Användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls generellt sett under en kortare period, förutom när denna data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi är lagligt förpliktigade att behålla denna data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, behandlas vid företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till — och underhållas på — datorer som är belägna utanför din delstat, provins, land eller annan jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från de som gäller i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy, följt av din lämnande av sådan information, utgör ditt godkännande av denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om inte tillräckliga kontroller är på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera din personliga data

Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in om dig, eller be om hjälp med att göra detta.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera dina personuppgifter. Du kan också kontakta oss för att begära tillgång till, korrigering eller radering av personlig information som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en legal skyldighet eller laglig grund att göra det.

Offentliggörande av Dina Personuppgifter

Om företaget är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lagföring

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i tron att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Uppfylla en laglig skyldighet

 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom

 • Förebygga eller utreda möjlig brottslighet i samband med tjänsten

 • Skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten

 • Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerheten för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Trots att vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet. 

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av vårdnadshavarens samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av din information, och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva dina föräldrars samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

Betalningar

Vi använder Stripe som en tredjepartstjänst. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för denna webbplats.

Vänligen läs dessa användarvillkor ("Avtal") noggrant innan du använder våra tjänster. Detta avtal fastställer de juridiskt bindande villkoren för din användning av vår plattform.

 1. Prissättning och Skatter: Alla priser som visas på vår plattform inkluderar tillämpliga skatter, om inget annat anges. Det pris som visas är det slutliga beloppet du kommer att debiteras.

 2. Betalning: Betalning för utförda tjänster måste göras i sin helhet och i den valuta som anges på plattformen. Eventuella extra avgifter, såsom transaktionsavgifter, kommer tydligt att kommuniceras innan transaktionen slutförs.

 3. Återbetalningar: Vid återbetalning kommer det totala återbetalda beloppet att vara detsamma som det ursprungliga inköpspriset. Eventuella tillämpliga skatter som ingår i det ursprungliga köpet kommer också att återbetalas.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att informera dig via e-post och/eller en framträdande notis på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.

Vi rekommenderar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Skicka ett e-postmeddelande till hello@dogstr.app

 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: dogstr.app

Terms of Use

Dessa användarvillkor ("Användarvillkor"), tillsammans med övriga villkor som återfinns på Dogstrs webbplats och mobilapplikation (sammanfattningsvis hänvisar vi till detta som "Sidan") samt de villkor som Dogstr i vissa fall tillhandahåller en användare separat, styr din användning av Dogstrs tjänster ("Tjänsterna"). Tjänsterna tillhandahålls av:

Dogstr AB, ett företag registrerat i Sverige med följande uppgifter:

Bow wow AB, org. number 559312-5825, Kommendörsgatan 27,114 46 Stockholm.

(“Dogstr” eller “vi”). Genom att använda Dogstrs tjänster godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte tjänsterna. Vänligen granska detta dokument regelbundet för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av Dogstrs tjänster efter publicering av ändringar kommer att utgöra ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

Dina personuppgifter

För att kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel möjliggöra annonsering på Dogstr eller kontakta annonsörer, behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I Dogstrs integritetspolicy finns information om vilken information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka val och rättigheter du har, till exempel när det gäller att få tillgång till dina personuppgifter.

Förutsättningar för att du ska kunna använda tjänsterna

För att ingå ett avtal om tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha en vårdnadshavares godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har överträtt användarvillkoren tidigare tillhandahållna av Dogstr eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har befogenhet att binda företaget till dessa användarvillkor.

Annonsera på Dogstr

I Dogstrs regler för annonsering (se nedan) finns det regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Dogstr måste du följa reglerna för annonsering.

Dogstr förbehåller sig rätten att blockera eller avstänga en användare som missbrukar, manipulerar eller använder tjänsterna i strid med användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användarskapat innehåll

Användarskapat innehåll avser allt sådant innehåll som en användare av en tjänst skapar och/eller publicerar på webbplatsen, såsom till exempel bilder, videor och annonsannonser (”Användarskapat Innehåll”).

Du försäkrar att du innehar de nödvändiga rättigheterna till det användarskapade innehållet, antingen genom att du skapat det själv (vare sig det är en bild, en film eller en annonsannons) eller att alla som deltog har gett dig tillstånd att använda det användarskapade innehållet på webbplatsen i enlighet med användarvillkoren.

Det innebär att du försäkrar att användarskapat innehåll inte innehåller immateriella rättigheter, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillstånd att använda.

Du försäkrar att du har sett till att de personer som kan identifieras i det användarskapade innehållet (till exempel i en bild eller film eller genom sitt namn ensamt) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har samtyckt till att delta i det användarskapade innehållet och att Dogstr även kan använda det användarskapade innehållet för marknadsföringsändamål.

Genom att publicera användarskapat innehåll på webbplatsen, till exempel genom att lägga upp en annons, ger du Dogstr en obegränsad rätt att fritt förfoga över det användarskapade innehållet, till exempel genom att bearbeta, anpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare tilldela dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Dogstr kan också använda det användarskapade innehållet för marknadsföringsändamål. Dogstrs rättigheter består även efter att en annons har raderats.

Du avstår härmed från alla krav på ersättning från Dogstr för Dogstrs användning av det användarskapade innehållet.

Immateriella rättigheter

Dogstr, eller Dogstr’s licensgivare äger immateriella rättigheter till text, bilder, design och annat material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Detsamma gäller den underliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på något annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inget annat anges är allt material exklusiv egendom för Dogstr.

Du får skriva ut enskilda sidor från webbplatsen eller applikationen, men i övrigt får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller information på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Dogstr.

Användning av automatiska tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Dogstr.

All obehörig användning medför skadeståndsansvar. Den som med uppsåt eller av grov vårdslöshet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år och åläggas att betala skadestånd.

Marknadsföring

Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) måste all marknadsföring följa god sed inom marknadsföring. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala en sanktionsavgift (en form av böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-post eller SMS till fysiska personer om de inte har samtyckt till det i förväg. Det är också förbjudet att bedriva telefonförsäljning till personer som tydligt har invänt mot detta.

Begränsning av ansvar

Dogstr garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan störas av en rad faktorer utanför Dogstrs kontroll och Dogstr ger inga garantier angående Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Dogstr kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Sidan är främst en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster samt donera produkter. Dogstr har ingen kontroll över och deltar inte i transaktionen mellan köpare och säljare. Du bör inte anta att ett erbjudande, försäljning eller köp av en vara är giltig och laglig bara för att det förekommer på Sidan. Dogstr ansvarar inte för den annonserade produkten eller tjänsten.

Dogstr ersätter endast direkta kostnader som uppkommer vid användning av Tjänsterna som en direkt följd av försummelse från Dogstrs sida. Dogstr ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom förlust av vinst, förlust av data, kostnader som blivit meningslösa eller andra följder. Vid tekniska fel som påverkar annonsering, ersätts högst annonskostnaden.

Dogstr ansvarar inte för skador som orsakas av uteblivna eller försenade svar på annonser eller felaktig information i annonsens text.

Försäkran om skadestånd

Som användare förbinder du dig att hålla Dogstr skadeslös i händelse av att en tredje part gör ett anspråk på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller för att du på annat sätt har agerat i strid med dessa användarvillkor eller i strid med tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

Ångerrätt

När du köper tjänster via internet har du normalt sett en 14-dagars ångerrätt. Men för att kunna annonsera på Dogstr måste du avstå från din ångerrätt eftersom Dogstrs annonservice innebär att genom att lägga upp en annons begär du att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har slutförts. Dogstrs tjänst anses vara slutförd så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av en annons, dessa tjänster anses vara slutförda så snart annonsen har ändrats eller förnyats.

Tilldelning av

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker du till att det avtal du har ingått med Dogstr kan, utan ditt samtycke, överlåtas till ett annat företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Bow wow AB eller till tredje part i samband med, med en inkasso eller företagsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Ändringar i tjänsterna

Dogstr kan när som helst och utan föregående meddelande besluta att avbryta tjänsterna eller ersätta tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Dogstr rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom avisering till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalas i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar av användarvillkoren

Dogstr kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Men i den mån vi gör väsentliga ändringar som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan ändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska gälla för Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se

Kontaktuppgifter

Bow wow AB, 114 46 Stockholm.

E-post hello@dogstr.app

Regler för Annonsering

Dogstr hävdar inte att den information som lämnas nedan, med hänsyn till vad som kan anses vara olagligt eller olämpligt och därmed inte får förekomma på webbplatsen eller applikationen, är fullständig eller uttömmande. Informationen är således endast exemplarisk i dessa avseenden. Som användare ansvarar du själv för att informationen du anger i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Dogstrs ”Privatannonser” är avsedda för privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt ovan i dessa Användarvillkor.

Dogstrs "Business Ads" är för företag. Dogstr förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är affärsmässig. Följande kategoriseras som företag:

• Juridiska personer

• Annonsör med varor eller tjänster som säljs med avdragsgill moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddslagarna (inklusive konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden.

Hunddagis och hundpensionat måste ha ett abonnemang för att publicera annonser under till försäljning.

Publiceringstid för annonser

Dogstrs tjänst anses vara komplett när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Du som användare måste då ta bort annonsen så snart syftet med annonsen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det du annonserat ut. Eftersom Dogstr vill minimera antalet inaktuella annonser i applikationen, tas en annons bort av Dogstr efter två månader från publiceringsdatum.

Annonsen kommer att tas bort av Dogstr om du inte har loggat in på ditt Dogstr-konto under en sammanhängande period av tre veckor. Du kommer att få en påminnelse via e-post när du inte har varit aktiv på en vecka med en uppmaning att logga in för att förhindra att din annons tas bort. Så länge du är aktiv kommer din annons att finnas kvar tills du väljer att ta bort den.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Dogstr förbehåller sig rätten att granska alla annonser och att vägra eller ta bort en annons på grund av att den bryter mot användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan lagreglering eller Dogstrs principer och anda. Dogstr förbehåller sig rätten att ta bort/ändra annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpmässiga eller aviseringsinitierade kontroller utförs kontinuerligt, till exempel för att verifiera en användares identitet. Den som väljer att inte delta i en sådan kontroll riskerar att bli avstängd från att använda Dogstr.

Dogstr meddelandetjänst

I Dogstrs meddelandetjänst kan du som har ett användarkonto på Dogstr skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du har skickat till eller tagit emot från andra användare samlas alltså på ditt användarkonto. Observera att du måste ha ett användarkonto på Dogstr för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av andra användare.

När du använder meddelandetjänsten visas ditt användarnamn för den du skickar meddelanden till eller tar emot meddelanden från.

God ton och trevligt beteende mellan användare är en självklar förutsättning för en god affärsmiljö och goda relationer. Därför är det inte tillåtet att:

• Hota, trakassera eller på annat sätt agera kränkande mot någon i Dogstrs meddelandetjänst eller andra tjänster.

• Använd Dogstrs meddelandetjänst för att utföra alla olagliga, bedrägliga eller skadliga handlingar.

• Missbruka annars Dogstrs meddelandetjänst, till exempel genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Dogstrs kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden som innehåller stötande eller otillåtet innehåll. Dogstr kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som bryter mot våra användarvillkor eller som vi har anledning att tro bryter mot tillämpliga lagar och förordningar. Dogstr förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på ett sätt som är skadligt för oss eller våra användare.

Återbetalning 

Om en annons nekas publicering får du en kredit på Dogstr som motsvarar annonsens värde. Kredit kan även erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Saldot är kopplat till annonsörens e-postadress, är giltigt i ett år och kan inte användas för delbetalning. Om du inte vill ha en kredit kan du få tillbaka inbetalda avgifter. Missbruk, manipulation eller användning av tjänsterna i strid med Dogstrs regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella saldon förklaras ogiltiga.

Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska är för närvarande tillåtna.

Ingen marknadsföring

Det är endast tillåtet att annonsera försäljning, uthyrning, byten samt tjänster och önskemål. Annonstexten ska användas för att beskriva den specifika produkt eller tjänst som erbjuds i annonsen. Annan information, såsom en beskrivning av ett företag eller ett generellt erbjudande, är inte tillåten i annonstexten.

Beskrivningar av Annonser

Annonsrubriken måste beskriva produkten eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkar får visas. Inga onödiga tecken får användas i titeln. Produkten eller tjänsten ska beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Dogstrs egendom enligt ovan. Det är inte tillåtet att använda sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som involverar obehörig användning av någon annans varumärke.

Utbytesförslag

Vi tillåter inte att du skriver ut utbytesförslag i annonstexten. Anledningen till detta är att när användare söker på webbplatsen efter en vara som också matchar ett av dina inbytesförslag, visas din annons även om annonsen inte innehåller den artikeln. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för användare att hitta det de letar efter på sajten utan att få missvisande sökresultat. Självklart kan du skriva att du kan tänka dig att ändra i annonstexten och sedan komma överens med den intresserade om vad du kan tänka dig att byta till i dialog med denne.

E-mail

Kan du endast nås på telefon när du annonserar, skriv detta i annonstexten, dock är mailadressen obligatorisk för att kunna annonsera en vara.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga ut annonser för samma produkt eller tjänst mer än en gång samtidigt. Ta bort den gamla annonsen först innan du lägger upp den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga ut annonser med samma produkt eller tjänst i flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av produkt eller tjänst i annons

Det är inte tillåtet att ersätta eller lägga till en produkt/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Oexisterande/orealistiska erbjudanden

Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska erbjudanden. Dogstr förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta publicering av annonser som, enligt Dogstrs bedömning, är olämpliga eller orealistiska.

Kategorisering

Annonsen måste placeras i den kategori som bäst beskriver din produkt eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varorna och/eller tjänsterna inte tillhör samma kategori. I sådant fall ska de olika varorna/tjänsterna delas upp i flera annonser. Försäljningsannonser måste placeras i kategorin "Till salu". Sökes, kan vara hundvakt eller en produkt som någon söker. Bytesannonser placeras i kategorin ”Till salu” om varan är kategoriserad efter din produkt. Förfrågningar om stulna eller borttappade djur ska placeras i kategorin Förfrågningar.

Tjänster

Annonserade tjänster ska följa de lagar och regler som gäller för respektive bransch. När du annonserar tjänster ska du därför intyga att du följer dessa (exempelvis gällande trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkring). Detta kontrolleras av Dogstr i samarbete med branschorganisationer.

Reklam för djur, hundar, valpar

Det är förbjudet att köpa, sälja eller ge bort djur, hundar eller valpar på Dogstr.

Olagliga varor, piratkopior och förfalskningar

Varor som inte får säljas enligt svensk lag får inte annonseras. Här är några exempel på illegala varor:

• Alkohol, droger, tobak

• Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)

• Mediciner

• Produkter för trådlös överföring i 1,2 GHz-bandet

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesvaror. När du säljer märkesvaror måste du därför intyga att produkten är original.

Stötande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller stötande för grupper av människor och/eller individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga namn på etniska grupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och videor av kränkande karaktär är inte tillåtna.

Tredjepartsinformation

När du lägger upp din annons kan Dogstr visa ytterligare information i samband med din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och baseras på den information som du som användare/annonsör anger, till exempel kan kartinformation visas utifrån det postnummer du har angett och chipnummer kan visas med hjälp av det registreringsnummer du har angett under registrering. Dessa ytterligare data är hämtade från externa system tillhandahållna av tredje part och Dogstr tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Som annonsör måste du själv kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Vänligen meddela Dogstr om något är felaktigt.

För betalning använder vi Stripe som en tredjepartstjänst. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för tjänsten.

Länkar och referenser

Annonsörer på Dogstr har möjlighet att inkludera länkar i annonsen. Länkar och referenser i annonser måste vara relevanta för den produkt eller tjänst du marknadsför. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, det vill säga att du som användare kan vara ansvarig för innehållet på webbplatsen du länkar till. Det är vidare inte tillåtet att länka eller hänvisa till annan annons eller auktionswebbplats. Det är inte tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information döljs bakom medlemskap eller på annat sätt är lösenordsskyddad.

Bilder och Videos

Bilder och videor måste vara relevanta för produkten eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla annan text, företagsnamn, logotyper, webbadresser eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som allmän företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som leder till att annonsen markeras på bekostnad av andra annonser i listvyn.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen.

Beträffande bilder och annat innehåll i annonser, se även ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlämnas till Dogstr, varvid Dogstr får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Logotyper

Det är inte tillåtet att använda någon annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är en del av en bild eller film) utöver den logotyp som finns på den utannonserade produkten. Företagslogotyper får inte användas som bilder förutom annonserna i kategorierna Tjänster, eller om det är företaget självt du säljer.

Försäljningsförklaring

Du behöver inte ta med inkomsten från enskild försäljning i inkomstdeklarationen om den totala vinsten understiger 50 000 kronor. Om du säljer varor regelbundet måste du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsten som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på syftet med verksamheten och hur stor den är. Läs mer på Skatteverket.

Tidigare versioner

Här hittar du tidigare versioner av Dogstrs användarvillkor:

bottom of page