top of page

Att tävla och träna med sin hund

Fördelar med att tävla och träna med sin hund

Att träna och tävla med sin hund är både roligt, utvecklande och ger hunden mental stimulans. Träning med hunden kan även göra att man kommer närmare sin hund och får en tightare relation. Det är även väldigt bra ur hälsosynpunkt att träna med sin fyrbenta vän. Hunden får använda kroppen och träna sig starkare och frigör precis som vi människor, lyckohormoner vid fysisk aktivitet. Det har visat sig att fysisk aktivitet ökar hjärtats storlek och att pulsen blir lägre vid vila, och detta gäller även för hundar. Hos hundar kan blodvolymen öka med 40% och åldersrelaterade problem med kärlväggarnas elasticitet kan minskas.

Olika typer av tävlingar för hundar

Det finns många olika typer av träning och tävlingsgrenar för hundar att välja bland ifall du känner dig taggad på att göra något riktigt roligt och utvecklande med din fyrbenta pälskling.

Agility

En av de vanligaste och mest populära träning- och tävlingsformerna är agility. Agility presenteras för första gången i England 1978 i en pausunderhållning i en hundtävling. Då var det en fartfylld och häftig upplevelse för publiken och blev direkt en tittarsuccé. Publiken var galen. Några år senare, 1987, lanseras Agility i Sverige och mängder med träningar och tävlingar anordnades över hela ladet.

I agility ska hunden ta sig igenom en hinderbana på snabbast tid utan att göra några misstag eller tveka. Agility är mycket roligt både för tränaren och för hunden, men det är samtidigt en ganska krävande sport för din hund vilket gör att hunden måste vara minst 18 månader gammal och färdigvuxen för att tävla i grenen. Samspelet mellan hund och tränare måste vara mycket välkoordinerat och det krävs mycket träning och tillit för att en hund ska bli bra på agility. För att få tävla i agility med din hund krävs även att du är medlem i Svenska Kennel Klubben eller någon av deras tillhörande klubbar.

hundtävling

Freestyle

En annan populär och rolig tävlingsform för hundar och hundägare är freestyle. Freestyle är en tävlingsgren där hunden utför konster och trick till musik och alla hundar från 12 månader är varmt välkomna att delta. Att tävla i freestyle kräver en god kontakt mellan tränare och hund, men grundtanken med freestyle är att det ska vara en mycket rolig och lättsam tävlingsgren för hund, tränare och publik. De tävlande tävlar i tre olika klasser där kraven ökar i varje klass. När ni tävlar i freestyle, bedöms ekipagen efter precisionen och samarbetet, innehållet i programmet och hur ni tolkar musiken. Denna tävlingsgren kräver ett medlemsskap i någon av Svenska Kennelklubbens klubbar.

Lydnadsprov

Lydnadsprov är den äldsta tävlingsgrenen i Sverige för hundar och kom redan 1960. I lydnadstävlingar ska hunden utföra olika moment på kommando, både på nära och långt avstånd från sin tränare. Det krävs ett mycket tight band mellan tränare och hund, och samarbetet står i fokus i denna tävling. Att träna lydnad med sin hund är både roligt och bra för hunden, så att den lyder och lyssnar på dig i vardagliga situationer där det behövs. Det finns fyra olika klasser i lydnadsprov, för att flytta upp en klass måste du få tillräckligt med poäng i den klassen du befinner dig i.

Viltspårprov

Under ett viltspårprov bedöms den tävlande hunden på sin spårningsförmåga, självständighet och arbetstempo. I slutet av provet ingår det även en skottprövning. Proven görs på artificiella spår med blod, och spåren ska vara cirka 600 meter långa. Spåret ska vara mestadels skogbevuxen med normal vilttäthet. Viltspårprov är öppet för alla raser, även för oregistrerade hundar som har tävlingslicens.

Bruksprov

I ett bruksprov testas hundens färdigheter inom någon av grenarna spår, sök, rapport, patrull och skydd. bruksprov finns det fyra olika klasser, från appellklass till elitklass. Det finns olika varianter av bruksprov, men det ingår alltid ett lydnadsprov och ett special moment ska genomföras av hunden. De specialmoment som ska utföras av hunden, även kallat fältprov, kan vara någon av grenarna spår, sök, rapport, patrull eller skydd och bevakning.

I grenen spår ska hunden följa ett spår där en människa har gått, i den högsta klassens ka spåret vara 1500 meter långt och en människa ska ha gått där 2 timmar innan.

I grenen sök ska hunden söka upp en eller flera gömda personer i kuperad terräng, där spåret är 100 meter brett och cirka 300 meter långt.

Vid ett rapportprov ska hunden springa självständigt en längre sträcka och snabbt spåra och finna sin förare.

I specialmomentet skydd iscensätter man ett överfall och hunden ska då försvara och skydda sin tränare. Vidare ska hunden visa prov på att den kan förfölja, gripa och bevaka den person som orsakade överfallet. I denna gren får bara hundar som Svenska Bruksklubben har rasansvar för tävla och det krävs en speciell licens för att få delta.

Vid ett patrullprov ska hunden kunna patrullera en sträcka och där markera gömda personer. Hunden ska även kunna spåra som en spårhund och hitta personspår. Alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben får vara med och tävla.

Until next time,

-Remember anything is pawsible!

...Du glömmer väl inte bort Dogstrs forum? Du hittar det här!

1 view0 comments

Comments


bottom of page